Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

Burnt out bulbsBurnt out light bulbs can be easily transformed into Christmas ornaments. So never throw them again. Next year there will be no need to buy your Christmas decoration.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου