Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012

Christmas for all children

"Christmas is coming" the cock crows under the plastic (bottle) Bethlehem star

Christmas tree made of wire, ornaments made of burnt bulbs, presents, candles and pinecones. And Christmas cards.

 
 


All the animals around the Christmas tree and a little girl between them.
 

 
Happy Santa Claus rests under the tree.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου