Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Pop color jacket

How a short, dull, unwearable jacket, turns into a new, desirable item. With dark red details and montgomery buttons. Only.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου