Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Plastic bottle storage box


This storage box made of plastic bottle has only advandages:
1. Made of recycled plastic bottle
2. Very light
3. Very resistant
4. Washable and easy to dry
5. Transparent, so you won't spend a day searching for what you need
6. Decorating
7. Cool

Do you need more?

Don't think of it, try it now!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου