Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2013

Re-braceletDo you throw away the can rings everytime you drink something? well don't. They can be the central theme on a bracelet or whatever you can imagine. Just let your imagination fly away...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου