Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Keep your faith in truth


True life is full of happiness
True life is full of sadness
True life is quiet
True life is noisy
True life is coming its own way
True life is built like you've dreamt it
True life brings everything
True life brings nothing
 
It's only a matter of faith
That's the truth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου