Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Love

I was in that narrow path
of my misty life
And it was cold
And it was wild
But I threw the knife
cause the reflections of your love
made it warm and wide

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου