Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

It's just a rope
Just a hand knitted rope, made of strips of cloth and metallic yarn.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου