Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

This little something

Little scarf for this winter's chills made of last year's wool remnants
 
No plans, no future, no money, no high fashion clothes, no plenty of food, no big ideas and high contacts
 
Only this little something in life
that brings true joy
and makes you hang outside your window
and cry out:
 
I want to live

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου